ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਾousingਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ – ਗੋਪਨੀਯਤਾ / ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ mannerੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ relevantੁਕਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਾousingਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿ toਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਾousingਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ:

ਸੇਂਟ ਜਾਰਜਜ਼ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੱਬ, ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਮਪਟਨ ਰੋ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਬੀ 19 3 ਜੇ ਜੀ

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ productਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ captureਨਲਾਈਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ.

‘ਕੂਕੀਜ਼’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ. ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ . ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ relevantੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ;
ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ;
ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ;
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ;
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ;
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ. ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ boxesੁਕਵੇਂ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਈਸੀਓ) ਕੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ https://ico.org.uk/global/contact-us .

ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ.